Kwetsuren

ALVORENS MEN NAAR DE DOKTER (voor de medische begeleiding werkt onze club het nauwst samen met Dr Chris Van Acker, Mouterijstraat, Koersel) GAAT EEN FORMULIER VOOR ONGEVALSAANGIFTE VRAGEN IN HET CLUBHUIS of AAN DE SECRETARIS.

Het door de dokter ingevuld formulier binnen de 10 dagen persoonlijk (eventueel vergezeld van ouder) binnenbrengen bij  Michel Lemmens, steenovenstraat 67, 3582 Koersel, 0478 56 34 86 
Ook een klevertje van de ziekenkas meebrengen!

Indien men massage moet volgen rekening houden met de aanvangsdatum :

De K.B.V.B. geeft toestemming en bepaalt de aanvangsdatum van de kinebehandeling.
Bij verlenging dadelijk doktersbriefje binnenbrengen bij Michel Lemmens
De clubkinesist is Erwin Goris, Albert I-laan 75, Koersel - 0476 45 39 65.

Bij hospitalisatie steeds een kamer voor 4 vragen.
Anders worden erelonen aangerekend die niet vergoed worden door de bond.

Indien je naar de spoedgevallen gaat zonder eerst de huisdokter te raadplegen, rekent het hospitaal een supplement aan dat niet vergoed wordt door de bond.

Nooit een formulier van genezing laten invullen indien men nog in kinebehandeling is.