Downloads

Voetbal Reglement jeugd spelers Weerstand Koersel.

Ongeval aangifteformulier

 

Met ingang van 25 augustus 2016 geeft Roger Theunis de afhandeling van de ongevallenverzekering door aan Michel Lemmens, Steenovenstraat 67, 3582 Koersel,
mobiel : 0478 56 34 86,
 
Even een opfrissing om een tegemoetkoming bij een schadegeval te bekomen.
Aangifte van ongeval moet bij de bond ingediend zijn binnen de 21 dagen.
Daartoe wordt een formulier “medisch getuigschrift” volledig ingevuld en ondertekend door een geneesheer. Een blanco bekomen worden op de club, bij secretaris Erwin Goris of bij Michel Lemmens.
 De keerzijde wordt deels ingevuld voor zover de speler dit kan aangeven.
Formulier wordt gedeponeerd in de brievenbus van Michel Lemmens of aan het secretariaat van de club. Een ziekenfondsklever wordt toegevoegd,  en  het telefoon- of gsmnr. en mailadres.
Alle bewijsstukken van onkosten worden bijgehouden en achteraf ingeleverd: apotheek, foto’s, ziekenhuis en labo, ziekenvervoer, attesten van tussenkomsten door het ziekenfonds, toelating van het ziekenfonds voor bijzondere behandeling, medisch attest voor behandelingen. De kosten worden globaal aangegeven, tenzij de genezing te lang duurt  en de bedragen te hoog oplopen.