Downloads

Voetbal Reglement jeugd spelers Weerstand Koersel.

Ongeval aangifteformulier

 

 Michel Lemmens, Steenovenstraat 67, 3582 Koersel,
mobiel : 0478 56 34 86,
doet de aangifte en opvolging van een kwetsuur.
 
Even een opfrissing om een tegemoetkoming bij een schadegeval te bekomen.
 
Aangifte van ongeval moet bij de bond ingediend zijn binnen de 21 dagen.
Daartoe wordt een formulier “medisch getuigschrift” volledig ingevuld en ondertekend door een geneesheer. Een blanco bekomen worden op de club, bij secretaris Erwin Goris of bij Michel Lemmens.
De keerzijde wordt deels ingevuld voor zover de speler dit kan aangeven. Het formulier moet ondertekend worden. Vanaf 2019 moet een der ouders van een speler onder de 13 jaar de aangifte ondertekenen.
Het volledig ingevulde formulier wordt gedeponeerd in de brievenbus van Michel Lemmens of aan het secretariaat van de club. Een ziekenfondsklever wordt toegevoegd,  en  het telefoon- of gsmnr. en mailadres.
Alle bewijsstukken van onkosten worden bijgehouden en achteraf ingeleverd: apotheek, foto’s, ziekenhuis en labo, ziekenvervoer, attesten van tussenkomsten door het ziekenfonds, toelating van het ziekenfonds voor bijzondere behandeling, medisch attest voor behandelingen. De kosten worden globaal aangegeven, tenzij de genezing te lang duurt  en de bedragen te hoog oplopen.